क्रान्तिवीर

क्रान्तिवीर

क्रान्तिवीर

धृतराष्ट्रहरू गर्छन् शासन, चलाउँदै पापका तीर, सक्दैन सहन माटो, अनि जन्माउँछ नयाँ क्रान्तिवीर ।...