क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय

छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयमा कोभिड अस्पताल सुरु 

छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयमा कोभिड अस्पताल सुरु 

१२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयमा विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ...