खप्तडबाबा

दृढता र इच्छाशक्तिबाट रोगसँग लड्न सकिन्छ

दृढता र इच्छाशक्तिबाट रोगसँग लड्न सकिन्छ

मनुष्य आफ्नो विचारद्वारा बनेको हुन्छ । ‘यो पुरुष श्रद्धामय छ जो जस्तो श्रद्धा गर्छ...