गगन थापा

‘अनुदारवादी लोकतन्त्रतर्फ उन्मूख सरकार’

‘अनुदारवादी लोकतन्त्रतर्फ उन्मूख सरकार’

हामीले लामो समय आफ्नो व्यवस्थालाई जनाउन प्रजातन्त्र भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्‍यौं । ०६२ को...