गणतन्त्र

नेतागण ! हस् त नमस्कार !

नेतागण ! हस् त नमस्कार !

आदरणीय नेतागण नमस्कार ! तेर्ह वर्ष भयो देशमा गणतन्त्र आएको । चार बर्ष हुन...