गरिब परिवार सूचीकृत

२३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार परिवार गरिबका रुपमा सूचीकृत

२३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार परिवार गरिबका रुपमा सूचीकृत

२२ असार, काठमाडौं । सरकारले २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवारको...