गिदी

कीरा परेको गिदी

कीरा परेको गिदी

कुनै न कुनै रुपमा संसारभरका अधिकांश नेताको गिदीमा त्यो कीराले ठूलो घर बनाएको छ...