गोपी मैनाली

‘उत्साह र आशा थियो, निराशामा परिणत भयो’

‘उत्साह र आशा थियो, निराशामा परिणत भयो’

जहाँ प्रणालीगत रूपमा विकास भएको हुन्छ, त्यहाँ अलिकति सुधार गर्न चाहँदा सम्भव हुने देखिन्छ...