गोरखा

गोरखाका ७ स्थानीय तहमा मतगणना सुरु

गोरखाका ७ स्थानीय तहमा मतगणना सुरु

३१ वैशाख, गोरखा । गोरखाका ११ मध्ये सात स्थानीय तहमा मतगणना सुरु भएको छ...