ग्यास चुल्हाे

ग्याँस चुल्हो फोहोर भयो ? गाह्रो छैन चम्काउन

ग्याँस चुल्हो फोहोर भयो ? गाह्रो छैन चम्काउन

भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने सामान हो, ग्यास चुल्हो । खाना पकाउनेदेखि पानी तताउने कामसम्म...