ग्राजियानो पेल्ले

अल्भारो मोराटा भर्सेस ग्राजियानो पेल्ले

अल्भारो मोराटा भर्सेस ग्राजियानो पेल्ले

अल्भारो मोराटा यहाँसम्म कि स्पेनिस टोली प्राय समय बल आफ्नै खुट्टामा राखिराख्न आनन्द मान्छ...