घटराज भट्टराई

घटराज भट्टराई : जो लेख्या-लेख्यै, दौड्या-दौड्यै गरिरहे

घटराज भट्टराई : जो लेख्या-लेख्यै, दौड्या-दौड्यै गरिरहे

घटराजले काठमाडौंमा आर्थिक रुपले सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताउनु परेको थियो । उनी त्यसक्रममा भात पकाइदिने,...