घरायसी

घरायसी काम गर्ने बालबच्चा व्यवहारिक र सक्षम

घरायसी काम गर्ने बालबच्चा व्यवहारिक र सक्षम

बालबचच्चाहरू आमाबुबाको सिको गर्दै घरको काम गर्न खोज्छन् । जस्तो कुचो लगाउँछन्, जुठो भाँडा...