चीन

यस्तो बस, जसको मुनिबाट कार कुँद्छन्

यस्तो बस, जसको मुनिबाट कार कुँद्छन्

चीनको हेबेइ प्रान्तमा यस्तो बसको परीक्षण गरिएको छ जो यति विशाल छ की यसको...