चोकमा बत्ती

काठमाडौंका ५०भन्दा बढी चोकमा उच्च प्रकाश दिने बत्ती जोडिने

काठमाडौंका ५०भन्दा बढी चोकमा उच्च प्रकाश दिने बत्ती जोडिने

२७ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगरमा मुख्य चोकहरुमा उच्च मात्रामा प्रकाश दिनसक्ने...