छाल

गर्मी छल्न छालसँग लुकामारी

गर्मी छल्न छालसँग लुकामारी

विदेशी पर्यटकहरू इमान्दार हुन्छन् तर नेपालीहरू अलिक बढी उच्छृङ्खल हुने गरेको उनको अनुभव छ...