छाला रोग

छाला चिलाउने, पोल्ने र सुन्निने समस्यामा के गर्ने ?

छाला चिलाउने, पोल्ने र सुन्निने समस्यामा के गर्ने ?

छालामा देखिने विभिन्न समस्याले शरीरको अवस्थालाई समेत इंगित गर्छ । खासमा छाला भनेको शरीरको...