जग्गा ठेक्का प्रकरण

न प्रयोजन खुलाइयो न कानुनी आधार

न प्रयोजन खुलाइयो न कानुनी आधार

अहिले गल्फ कोर्स रहेको जग्गा ठेक्का पाएको कम्पनीले खेल सम्बन्धी गतिविधि गर्ने हो कि,...