जिफ्ली सिगर्डसन

जिफ्ली सिगर्डसन भर्सेज जोआओ मारियो

जिफ्ली सिगर्डसन भर्सेज जोआओ मारियो

जोआओ मारियो यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि आफूलाई बचाउनका लागि आइसल्याण्डले आजको खेलमा...