जिलेन्स्की

युक्रेन युद्ध, जिलेन्स्की र नेपाललाई शिक्षा

युक्रेन युद्ध, जिलेन्स्की र नेपाललाई शिक्षा

युक्रेनको सन् २०१३/१४ को क्रान्ति अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट भएको थियो। सत्ता...