जीवनशैली

रोगको डरलाग्दो निहुँ बन्दैछ ऐश-आरामको जीवन

रोगको डरलाग्दो निहुँ बन्दैछ ऐश-आरामको जीवन

प्रविधिको धेरै र अव्यवस्थित प्रयोगले मान्छेको शारीरिक स्वास्थ्यमा भने नकारात्मक असर देखिन थालेको छ...