ज्नती

तुलसीपुरमा हेरिरहुँ लाग्ने ‘जन्ती ढुङ्गा’   

तुलसीपुरमा हेरिरहुँ लाग्ने ‘जन्ती ढुङ्गा’   

१८ फागुन, तुलसीपुर । कुँदिएका जस्ता ढुङ्गाहरू देखिन्छन् । हजारौँ ढुङ्गा छन्, जति हे¥यो...