डा. अरूणा उप्रेती

मोटोपन, मान्छे र मन

मोटोपन, मान्छे र मन

मोटो मानिसमा कोरोना हुने खतरा बढी हुन्छ भनेर अनुसन्धानले भन्छ । यद्यपि, मोटोले खानपिनमा...