डा. दामोदर रेग्मी

‘पुरस्कारले खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने नजर परिवर्तन गराउँछ’

‘पुरस्कारले खेलकुदलाई राज्यले हेर्ने नजर परिवर्तन गराउँछ’

पुरस्कार दिने परम्पराले सरकारलाई खेलको रणनीति निर्माण, साधन–स्रोतको व्यवस्थापन, खेलाडी र प्रशिक्षक परिचालन, स्तरीय...