डा. समिर अधिकारी

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी किन ?

स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी किन ?

नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या...