डिम्वाशयको ट्युमर

महिलामा डिम्वाशयको ट्युमर, के छ उपचार ?

महिलामा डिम्वाशयको ट्युमर, के छ उपचार ?

ओभरी सिस्ट अर्थात डिम्वाशयमा ट्युमरको समस्या विशेष रुपले प्रजनन् क्षमता भएका उमेरसमूहका महिलाहरुमा तिव्र...