तुलसालय आश्रम

एउटा यस्तो पास्नी !

एउटा यस्तो पास्नी !

१८ असार, भक्तपुर । अन्नप्राशन अर्थात् पास्नी शिशुलाई अन्न भोजन गराउने संस्कार । शिशुलाई...