दशावतार

१० अवतार : कस्तो अवस्थामा जन्मिन्छन् ?

१० अवतार : कस्तो अवस्थामा जन्मिन्छन् ?

काठमाडौं । सनातन धर्ममा १० अवतारको बारेमा धेरै परिचित छन् । १० अवतारमध्ये नवौं...