दस्तावेज

सुरक्षा जोखिममा ८६ हजार कर्मचारीको निजी र संवेदनशील दस्तावेज

सुरक्षा जोखिममा ८६ हजार कर्मचारीको निजी र संवेदनशील दस्तावेज

कर्मचारीको तथ्यांक डिजिटाइजेसनमा ठूलो स्रोतसाधन र करोडौं रकम खर्च भएको छ, तर डाटा व्यवस्थापन...