दियोबत्ती

दियो बाली साँझको

दियो बाली साँझको

दियो अर्थात उज्यालोको प्रतिक । पौराणिक मान्यता के छ भने, दियो बालेपछि घरमा सुख,...