दूधे

दूध बेच्ने केटी

दूध बेच्ने केटी

आज त्यस्तो व्यक्तिसँग भेट भयो, जसको नजरमा तीर थियो । मुटुमा चस्का पस्यो ।...