Comments Add Comment

नपुंसकता

List Grid
नपुसंकता : कारण र उपचार

कुनै पनि व्यक्तिमा हुने प्रजनन् क्षमताको ह्रासलाई नै नपुंसकता भन्ने गरिन्छ । विभिन्न कारणले पुरुष या महिलामा समेत नपुंसकता हुने गर्छ । पुरुषमा नपुंसकता हुन्छ भने महिलालाई यही प्रकृतिलाई बाँझोपनाको नामले चिन्ने गरिन्छ । नपुंसकताको प्रकार र त्यसको कारण निम्नानुसारको छन् । नपुंसकता दुई किसिमको हुन्छ १ प्राथमिक नपुंसक यो किसिमको नपुंसकता त्यस्ता पुरुषहरूमा हुन्छ […]