नवीन शर्मा

अस्तित्वको दाहसंस्कार

अस्तित्वको दाहसंस्कार

यो शहरले बत्तीहरू झुन्ड्याउँछ ठाउँठाउँमा र सँगसँगै झुण्ड्याउँछ आशाहरू –संवेदनाहरू –अनुभूतिहरू झुन्ड्याउँदा झुन्ड्याउँदै चोकको...