नागरिकता विधेयक

नागरिकता बाहेकका विषय संसदको कार्यसूचीबाट हटे

नागरिकता बाहेकका विषय संसदको कार्यसूचीबाट हटे

६ साउन, काठमाडौं । नागरिकता विधेयक बाहेकका विषय संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । आजको...