नागरिकता

विचरा न्यायाधीश ! जो सर्वोच्च अदालतभित्रै यसरी झगडा गर्दैछन्

विचरा न्यायाधीश ! जो सर्वोच्च अदालतभित्रै यसरी झगडा गर्दैछन्

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा आहान छ- लोभले लाभ, लाभले विलाप !...