नागरिकता

एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट भइरहेको छः परराष्ट्र मन्त्रालय

एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट भइरहेको छः परराष्ट्र मन्त्रालय

३ जनवरी, स्पेन । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले एनआरएन नागरिकता सम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट...