निजामती कर्मचारी

स्वार्थको खेलमा पटक-पटक कर्मचारीको उमेरहद हेरफेर

स्वार्थको खेलमा पटक-पटक कर्मचारीको उमेरहद हेरफेर

१ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन लागू भएको ६३ वर्षमा चार...