निजामती दिवस

निजामती सेवा दिवसले के दियो ?

निजामती सेवा दिवसले के दियो ?

निजामती सेवा ऐन नामक कानुनी आधारसहित नेपालको निजामती सेवाले छ दशकको यात्रा पूरा गरिसकेको...