निता जोशी

…अनि कसरी हुन्छ ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ?’

…अनि कसरी हुन्छ ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ?’

हरेक उदाउँदो बिहानीमा यो मनले सोच्छ, ओहो ! अब त मैले पनि पढाइ सकेर...