नेपाल राष्ट्र बैंक

ठूला ऋणीको कर्जा अनुगमन संयन्त्र बन्ने

ठूला ऋणीको कर्जा अनुगमन संयन्त्र बन्ने

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको कर्जा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने भएको...