पप स्टार

पप स्टारको प्रश्नः मेरा गीत मिडियामा किन बज्दैनन् ?

पप स्टारको प्रश्नः मेरा गीत मिडियामा किन बज्दैनन् ?

एक जमानाको पप स्टार हरायो भन्नेहरूलाई नवीन के भट्टराई कुनै जवाफ दिँदैनन् । हराउनलाई...