पानी उड्ने झरना

आकर्षणको केन्द्र बन्दै म्याग्दीको पानी उड्ने झरना

आकर्षणको केन्द्र बन्दै म्याग्दीको पानी उड्ने झरना

३२ साउन, गलेश्वर । पुछारमा कलकल बगेको म्याग्दी नदी । नदीको नटमा लमतन्नै परेको...