पारिवारिक सत्ता

सैद्धान्तिक आँखीझ्यालबाट पारिवारिक सत्ता

सैद्धान्तिक आँखीझ्यालबाट पारिवारिक सत्ता

‘सर, एक जना महिला तपाईंलाई भेट्न बाहिर पर्खिरहेकी छिन्’, कार्यालय सहयोगीले छेउमै आएर भने...