पोखरा

पार्किङ शुल्कको विवादले बन्द भयो ‘पोखरा ट्रेडमल’

पार्किङ शुल्कको विवादले बन्द भयो ‘पोखरा ट्रेडमल’

४ साउन, पोखरा । पोखराको सबैभन्दा ठूलो सपिङ कम्प्लेक्स ‘पोखरा ट्रेडमल’ पार्किङ शुल्क विवादका...