पोखरा

फेवाताल मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाउँछौं

फेवाताल मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाउँछौं

प्रदेश ४ पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण प्रदेश हो । त्यसको पर्यटकीय राजधानी पोखरा । पोखराले...