प्याप स्मेयर टेस्ट

महिलाहरुले  प्याप स्मेयर टेस्ट गर्नैपर्छ ?

महिलाहरुले  प्याप स्मेयर टेस्ट गर्नैपर्छ ?

महिलाहरुमा पाठेघरको क्यान्सरको उच्च जोखिम हुन्छ । अतः पाठेघरको क्यान्सर पहिचान गर्न वा संभावित...