प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर

प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर : जोखिम कसलाई ?

प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर : जोखिम कसलाई ?

प्रोस्टेट क्यान्सर अन्य प्रकारका क्यान्सर भन्दा अलग हुन्छ । यो धेरै वर्षसम्म सुषुप्त हुन्छ...