प्लेटोनिक प्रेम

प्लेटोनिक लभ : जहाँ यौन र स्वार्थ हुँदैन

प्लेटोनिक लभ : जहाँ यौन र स्वार्थ हुँदैन

के प्रेम जीवनको लागि उत्तम मार्गनिर्देशन हो ? धेरै व्यक्तिहरू यो विश्वास गर्छन् र...