फेसबुक

स्तन क्यान्सरको भिडियो काण्डमा फेसबुकले माफी माग्यो

स्तन क्यान्सरको भिडियो काण्डमा फेसबुकले माफी माग्यो

स्तन क्यान्सर सम्बन्धी एक भिडियो हटाएको विषयमा तिव्र आलोचना भएप्छि फेसबुकले माफी मागेको छ...