बजेट-२०७९/८०

अर्थतन्त्रको माग : कसिलो मौद्रिक नीति

अर्थतन्त्रको माग : कसिलो मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन र वित्तीय मजबुतीमा केन्द्रित हुनपर्ने छ, यी...