बिचार

निरोगी जीवनको तीन सूत्रः उचित आहार, विहार र विचार

निरोगी जीवनको तीन सूत्रः उचित आहार, विहार र विचार

रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा निरोगी जीवन बाँच्नु उत्तम हो । निरोगी कसरी रहने त...